Ma³gorzata Kidawa B³oñska [Ma³gorzata Kidawa B³oñska]

fot. Cola Zinger Photofanka

Ma³gorzata Kidawa B³oñska w Kinie Atlantic, 27 marzec 2012 rok