protest_acta_600_pap [protest_acta_600_pap]

protest_acta_600_pap

Warszawa, 27.01.2012. Protest przeciwników podpisanego przez polski rz¹d ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) odby³ siê, 27 bm. przed Pa³acem Prezydenckim w Warszawie. (ps/cat)
PAP/Pawe³ Supernak