[]

Bydgoszcz, 02.04.2011. Krzysztof „Diablo” W³odarczyk (P) obroni³ tytu³u mistrza œwiata wagi junior ciê¿kiej federacji WBC, pokonuj¹c niejednog³oœnie na punkty Portorykañczyka Francisco Palaciosa (L) podczas bokserskiej gali Wojak Boxing Night, w nocy z 2/3 bm.w bydgoskiej Hali £uczniczka. (soa)
PAP/Tytus ¯mijewski