Małgorzata Rutkowska Schoppenka 222 [Małgorzata Rutkowska Schoppenka 222]

fot. zbiory własne autorki