[]

Warszawa, 01.11.2011.
Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT Boeing 767 lec¹cy z Newark w USA do Warszawy, maj¹cy k³opoty z podwoziem wyl¹dowa³ awaryjnie na warszawskim lotnisku Okêcie, 1 bm. Na pok³adzie samolotu by³o 230 osób. Nikt nie zosta³ ranny. (cat)
PAP/Jacek Turczyk