Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy (łac. hypothyreosis, hypothyroidismus, ang. hypothyroidism) – […]

tarczyca, niedoczynność tarczycy, tsh, niedoczynność tarczycy dieta, niedobór jodu, wole, hashimotoNiedoczynność tarczycy (łac. hypothyreosis, hypothyroidismus, ang. hypothyroidism) – choroba ludzi i zwierząt spowodowana niedoborem hormonów tarczycy, prowadzącym do spowolnienia procesów metabolicznych.

Etiologia niedoczynności tarczycy

Klasyfikacja choroby ze względu na przyczynę:

 • niedoczynność pierwotna – spowodowana uszkodzeniem gruczołu tarczowego
  • zapalenia tarczycy (choroba Hashimoto, poporodowe zapalenie tarczycy, podostre zapalenie tarczycy)
  • totalne lub subtotalne wycięcie tarczycy
  • po leczeniu jodem promieniotwórczym bądź radioterapii (głownie okolicy szyi ale także po naświetlaniu raka sutka)
  • nadmierna podaż jodu (unieczynnianie tyreoperoksydazy – efekt Wolffa i Chaikoffa lub jego niedobór
  • niedoczynność polekowa (amiodaron, związki litu, leki tyreostatyczne)
  • wrodzona niedoczynność tarczycy
  • defekty enzymatyczne syntezy hormonów tarczycy lub obwodowa oporność na hormony tarczycy
 • niedoczynność wtórna – będąca skutkiem niedoboru TSH (hormon tyreotropowy) wydzielanego przez przysadkę; rzadko jako choroba izolowana, zwykle jako element zespołu niedoczynności przysadki
 • niedoczynność trzeciorzędowa – wynikająca z niedostatku tyreoliberyny (TRH), wytwarzanej przez komórki podwzgórza
  • guzy podwzgórza lub okolicy
  • urazy głowy z przerwaniem ciągłości szypuły przysadki

 

Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn

 • Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
 • Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
 • Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nie określone
 • Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn

Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu

Inne postacie niedoczynności tarczycy

 • Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym
 • Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola
 • Niedoczynność tarczycy w wyniku zastosowanego leczenia lub innych egzogennych substancji
 • Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji
 • Zanik tarczycy (nabyty)
 • Śpiączka w obrzęku śluzowatym
 • Inne określone postacie niedoczynności tarczycy
 • Niedoczynność tarczycy, nie określona

 

Objawy niedoczynności tarczycy

Niedoczynności tarczycy towarzyszą często subtelnie wyrażone objawy podmiotowe powiązane ze spowolnionym tempem reakcji katabolicznych:

 • zwiększenie masy ciała
 • uczucie zmęczenia, osłabienie, senność, trudności w koncentracji, zaburzenia pamięci, stany depresyjne
 • łatwe marznięcie, uczucie chłodu
 • przewlekłe zaparcia (spowolnienie perystaltyki)
 • sucha, zimna, blada, nadmiernie rogowaciejąca skóra (objaw brudnych kolan) – jako wyraz zmniejszonego przepływu krwi i zahamowania czynności gruczołów łojowych i potowych
 • obrzęki podskórne (tzw. obrzęk śluzowaty) – skutek nagromadzenia glikozaminoglikanów (kwas hialuronowy), zatrzymujących wodę, których syntezę normalnie hamuje T3 (dotyczą twarzy, zwłaszcza powiek)
 • łamliwe włosy, czasem przerzedzenie brwi
 • zmieniony głos (pogrubienie strun głosowych)
 • bradykardia zatokowa
 • ściszone tony i powiększona sylwetka serca (płyn w worku osierdziowym – obrzęk śródmiąższowy)
 • nieregularne miesiączkowanie

Diagnostyka niedoczynności tarczycy

O rozpoznaniu niewydolności tarczycy decyduje całokształt obrazu klinicznego oraz wynik badań hormonalnych – TSH, fT3 i fT4, ewentualnie inne badania w poszukiwaniu przyczyny choroby (jak USG tarczycy czy poziom przeciwciała anty-TPO). W niewydolności pierwotnej stężenie TSH jest podwyższone, we wtórnej i trzeciorzędowej – obniżone. Stężenie fT4 (zwykle także fT3) jest obniżone.

Leczenie niedoczynności tarczycy

Obowiązuje suplementacja L-tyroksyny (L-T4) w indywidualnie dobranej dawce dobowej, rozpoczynając od dawek małych. Leczenie jest długotrwałe, zwykle dożywotnie.

NATURALNE METODY WSPOMAGAJĄCE

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej skutecznych metod naturalnych wspomagających terapię niedoczynności tarczycy. Więcej na ten temat pod linkiem https://vrota.pl/2013/12/03/tyjesz-to-moze-byc-niedoczynnosc-tarczycy-walczmy-z-tym-podaj-dalej/

Niedoczynność tarczycy u zwierząt

Objawy:

 • łysienie (na zadzie i szyi, zazwyczaj obustronne)
 • ściemnienie skóry
 • apatia

Zespół odporności na hormony tarczycy

Zespół oporności na hormony tarczycy (zespół Refetoffa, ang. thyroid hormone resistance, Refetoff syndrome, RTH) – rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba, spowodowana zmniejszoną wrażliwością tkanek na hormony tarczycy.

Najczęściej przyczyną choroby są punktowe mutacje w genie THRB kodującym podjednostkę receptora hormonów tarczycy. Opisano też mutacje w genach MCT8 i SECISBP2 u chorych z tym zespołem. Dziedziczenie jest autosomalne dominujące lub autosomalne recesywne.

Objawy są zmienne, często obok objawów niedoczynności występują objawy nadczynności gruczołu tarczowego. Zwykle stwierdza się rozlane wole miąższowe. Typowo stwierdza się zaburzenia emocjonalne, u dzieci rozpoznawany jest zespół deficytu uwagi i nadmiernej pobudliwości. Niekiedy stwierdza się niskorosłość, opóźniony wiek kostny, zaburzenia słuchu, nawracające zapalenia ucha.

W badaniach dodatkowych najbardziej charakterystycznym objawem jest zachowanie odpowiedzi TSH w teście z TRH przy zwiększonych stężeniach hormonów tarczycy.

Zobacz również:

niedoczynność tarczycyBioexpand – ubranie biomagnetyczne, które chroni i działa jak biozasilacz! https://vrota.pl/2012/08/bioexpand-ubranie-biomagnetyczne-ktore-chroni-i-dziala-jak-biozasilacz//