Unia chroni pszczoły – rp.pl

Głosowanie, które odbyło się dziś w Parlamencie Europejskim, otwiera drogę Komisji Europejskiej do zakazu stosowania w rolnictwie pestycydów neonikotynoidowych

W głosowaniu piętnaście krajów opowiedziało się za zakazem stosowania tych chemikaliów. To za mało, aby ustanowić pełny zakaz, ale zgodnie z przepisami Komisja Europejska będzie mogła teraz nałożyć dwuletnie moratorium na stosowanie tego rodzaju oprysków.

Komisja chce wprowadzić moratorium nie później niż 1 lipca tego roku.

Poprzednie głosowanie, które odbyło się w zeszłym miesiącu, nie przyniosło rozstrzygnięć w tej kwestii. Dlatego KE poleciła skierować problem do komisji odwoławczej, która także okazała się podzielona.

Od kilku lat na świecie obserwuje się masowe wymieranie rodzin pszczelich. Trwają intensywne badania nad przyczyną tego zjawiska, które może grozić bardzo poważnym kryzysem w rolnictwie. Jedną z teorii jest właśnie ta, która twierdzi, że to na skutek stosowania w rolnictwie pestycydów te pożyteczne owady masowo giną. Podejrzenia dotyczą szczególnie trzech rodzajów chemikaliów: chlotianidyny, imidachloprydu i tiametoksamu. Chemikalia mają wpływać na centralny układ nerwowy, powodować paraliż i śmierć pszczół.  Kraje takie jak Francja, Niemcy, Włochy i Słowenia już wprowadziły zakaz ich stosowania.

za pomocą Unia chroni pszczoły | rp.pl.