[Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka]