Działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii?

Oto opis dwóch najpopularniejszych form prowadzenia działaności gospodarczej w Wielkiej Brytanii: Self Employed i Limited Company

Self Employed – czyli samozatrudnienie

Self-Employment (Sole Trader) jest najprostrzą formą prowadzenia działalności gospodarczej i zalecamy ją każdemu kto dopiero stawia pierwsze kroki w biznesie. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Polskim odpowiednikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Rejestrować się jako Samozatrudniony moga jedynie osóby przebywające na terenie Wielkiej Brytanii.

Rejestracji Self Employed należy dokonać najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Rozpoczęcie działaności gospodarczej w ramach Self-Employment nie przekreśla możliwości zatrudnienia w innej firmie w oparciu o umowę o pracę. Tak więc można pracować u kogoś, a jednocześnie u siebie. Przy rocznym rozliczeniu podatkowym należy wówczas oprócz zysków wypracowanych przez działalność gospodarczą, dołączyć równiez dochody z tytułu pracy najemnej. Osoba samozatrudniona ma możliwość zatrudniania dodatkowych pracowników.

Osoby samozatrudnione płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (personal income tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance) i muszą składać roczne rozliczeni podatkowe, po zakończeniu roku podatkowego który kończy się zawsze 05-go kwietnia.

Podatki:

Dochody do GBP 6,475.00 są zwolnione od opodatkowania
Stawka opodatkowania 20% obowiązuje dla dochodów GBP 0.00 – GBP 37,400.00
Stawka opodatkowania 40% obowiazuje dla dochodów powyżej GBP 37,400.00
Kliknij na ten link aby dowiedzieć się wiecej na temat podatków dla osób fizycznych

Samozatrudniający się ma również obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej i przechowywania wszystkich dokumentów i rachunków przez okres 5 lat.

Dodatkowym obowiązkiem jest płacenie składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Skladki w roku podatkowym 2009/2010 wynoszą:

Class 2 – roczny dochód netto do GBP 5,075 – stawka GBP 2.40 tygodniowo
Class 4 – dochód netto powyżej GBP 5,075 – stawka GBP 2.40 tygodniowo plus 8% dochodu powyżej GBP 6,035.00 do GBP 43, 875 . Dodatkowo opłata w wysokości 1% dla dochodu powyżej GBP 43, 875

Jeżeli osoba samozatrudniona osiagnie w ciągu ostatnich 12 miesiecy sprzedaż na poziomie GBP 68,000 to ma obowiazek zarejestrowac sie jako płatnik VAT.

Private Limited Company (LTD)

Private Limited Company (LTD) to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to najpopularniejsza i bardziej prestiżowa forma prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, jednocześnie rozpoznawana i respektowana na całym świecie.

Rejestracja spólki LTD nastepuje w Companies House – instytucji, której odpowiednikiem w Polsce jest Krajowy Rejestr Sądowy. Brytyjska spółkę LTD można założyć i prowadzić nawet jeśli nie jest się rezydentem/mieszkańcem Wielkiej Brytanii. Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca), funkcja Sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana w UK. Wymogiem formalnym jest aby Limited Company miała minimum jednego dyrektora i jednego udziałowca, konieczne jest też podanie adresu firmy w Wielkiej Brytanii. Istnieją firmy, które za niewielka odpłatnością udzielają adresu spółce. Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.

Spółki LTD posiadają osobowość prawną tak wiec finanse firmy są oddzielone od finansów jej właścicieli. Udziałowcy firmy odpowiadaja za jej zobowiązania tylko do wysokości wniesionego wkładu. W przypadku spółek LTD nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości wniesionego kapitału założycielskiego. Najczęściej drobni przedsiebiorcy jako kapitał założycielski podają 1000 funtów podzielony na 1000 udziałów czyli każdy udział jest po GBP 1.00 . Kapitał ten jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o. Minimum jeden udział musi być jednak przyznany. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).

Podstawowe stawki podatkowe:

21% podatku dla firm z dochodem nie wyższym niż GBP 300,000.00
28% podatku dla firm z dochodem wyższym niż GBP 1,500,000.00

Na dyrektorze spoczywa obowiązek składania rocznych raportów (annual return) o statusie firmy i ewentualnych zmianach w jej strukturze oraz obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych.

Odpowiedzialność osobista

Najważniejszym aspektem prawnym prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej (a sole trader) to osobista odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez Twoją firmę, czy to z dostawcami czy z rządem np. podatki. Jeżeli nie jesteś w stanie spłacić tych długów, wówczas wierzyciele, w tym rząd, mogą podjąć działania prawne w celu odzyskania należności poprzez sprzedaż Twojego mienia osobistego, w tym Twojego domu, nawet jeżeli jest współwłasnością kogoś innego. Jeśli dzielisz własność domu z partnerem lub kimkolwiek innym, upewnij się, iż Twoi bliscy rozumieją i zgadzają się z podjęciem przez Ciebie tego ryzyka.
Nazwa handlowa firmy (Business Name)
Możesz użyć albo swojego własnego nazwisko aby reklamować swoją firmę, albo możesz wybrać nazwę handlową firmy. W przypadku korzystania z nazwy handlowej, należy umieścić swoje nazwisko czytelnie na:
• listach służbowych
• pisemnych zamówieniach na towary lub usługi, które mają być dostarczone do firmy
• służbowych e-mailach
• fakturach i rachunkach wystawionych w ramach działalności
• pisemnych wezwaniach do zapłaty dla Twoich dłużników.

Podstawowe dokumenty prawne

Istotne jest, aby dokumenty prawne, których używasz, były profesjonalnie przygotowane. Służy to zarówno celom reprezentacyjnym, gdyż pozostawienie dobrego wrażenie na klientach jak i dostawcach, jest niezwykle istotne dla stworzenia dobrej reputacji i prowadzenia sprzedaży, jak również, aby upewnić się iż nic istotnego nie zostało pominięte. Gdy coś jest w formie pisemnej i zostało podpisane, może być to wówczas bardzo trudne i kosztowne, aby się od tego uwolnić.
Nie oznacza to, w rzeczywistości nie powinno oznaczać, iż należy płacić ogromne kwoty prawnikom za przygotowanie dokumentów od podstaw. Wiele stron internetowych oferuje tanie, standaryzowane wersje, które można dostosować do własnej działalności gospodarczej. Pamiętaj, aby być konsekwentnym w jaki sposób zaprezentować swoją nazwę handlową i logo – konsekwencja jest kluczem do stworzenia aury profesjonalizmu.
Dokładne wymagania zależą od charakteru działalności firmy, ale najczęściej spotykane to:
• Faktura – w tym termin płatności oraz kary za opóźnienie w płatności
• Zasady i warunki sprzedaży – w tym zwroty
• Warunki zakupu – w tym gwarancje jakości i standardów
• Umowa o zachowaniu poufności – znana również jako „Non Disclosure Agreement” lub NDA, pozwala na możliwość omówienia swoich idei biznesowych z kimś innym, kto objęty tą umową o poufności będzie zobowiązany nam tych idei nie skraść dla własnej korzyści
• Umowy agencyjna – umożliwia osobom trzecim sprzedaż Twoich produktów w zamian za prowizję (lub wręcz, abyś Ty mógł sprzedawać produkty dla kogoś innego)
• Umowa wykonania usług „outsourcingowych” (outsourcing agreement) – o świadczenie działań dodatkowych na rzecz naszej działalności, włącznie z normami poziomu usług, na przykład, jak szybko muszą zareagować na połączenie przychodzące (zazwyczaj w ciągu 3 dzwonków).
Rejestracja dla podatku VAT (podatek od wartości dodanej)
Każdego roku rząd ustala sumę znaną jako próg rejestracji VAT-u (VAT registration threshold), obecnie wynoszący £73.000. Jeśli Twój obrót w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza tę sumę, lub jeśli oceniasz, że Twoje obroty w ciągu tylko najbliższych 30 dni przekroczą ten próg, musisz wówczas zarejestrować się jako podatnik VAT.
Jeśli nie przekraczasz się tego progu to i tak możesz zdecydować się na zarejestrowanie jako podatnik VAT. Główną korzyścią jest to, że masz prawo zwrotu VAT na materiały eksploatacyjne, które kupisz, co może mieć kluczowe znaczenie dla przepływów środków pieniężnych dla nowych przedsiębiorstw. Prawie tak samo ważny jest fakt, iż możesz wytworzyć wrażenie u potencjalnych klientów i dostawców, iż firma Twoja jest większa niż w rzeczywistości – w praktyce wygląda to tak, iż niektóre firmy/podmioty współpracują tylko z przedsiębiorstwami będącymi płatnikami VAT.
Dla Twojej wygody stworzone zostało internetowe narzędzie opracowane we współpracy z HMRC które pomoże Ci zdecydować czy powinieneś się zarejestrować jako podatnik VAT – http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?topicId=1073863071