Pola elektromagnetyczne i biopola a zdrowie organizmów żywych

Do niedawna uważano, że centrum dowodzenia każdej […]

Do niedawna uważano, że centrum dowodzenia każdej komórki to jej jądro, w którym znajdują sie geny. Takim „centrum zarządzania” dla całego organizmu, np. człowieka jest układ nerwowya zwłaszcza mózg. Po jego usunięciu z organizmu natychmiast następuje śmierć. Jednak po usunięciu jądra z komórki zauważamy, że nadal ona żyje przez 2 do 3 miesięcy i w dalszym ciągu spełnia swoje życiowe funkcje – je, wydala, spotyka się z innymi komórkami, a nawet przemieszcza się. To oznacza, że nasz organizm nie może być tylko determinowany (sterowany) przez geny ale równiez przez otoczenie. I tu pojawia się ogromnie ważna rola błony komórkowej, w której rozmieszczone są dwa rodzaje białekreceptory („anteny”) i kanały („nadajniki”). Na wszystko co może „zobaczyć” i „zareagować” komórka jest inny receptor „antena”, który otrzymując sygnał z otoczenia zmiania kształt białka i umożliwia połączenie z kanałem „nadajnikiem”. Sygnał przechodzi do komórki i aktywuje w niej różne funkcje. Sygnały w naszym otoczeniu mogą być fizyczne (materialne), np. leki, suplementy, pożywienie. Jest to zgodne z teoria Newtona o materialnej budowie cząstek i atomów z przełomu wieków XVII i XVIII. Jednak na początku XX wieku zaczęła sie rodzić nowa kwantowa teoria pojmowania wszechswiata. Zgodnie z nią atom lub cząsteczka emituje lub absorbuje charakterystyczne dla siebie długości fal świetlnych i inne formy promieniowania elektromagnetycznego, co w przypadku atomu widać w postaci widma (spektrum atomowego) dobrze nam znanego z lekcji fizyki. Każda cząstka (nie tylko pojedyńcze atomy ) posiada taką unikalną sygnaturę częstotliwości emitowanego promieniowania, która odróżnia go od innych. Dzięki temu unikalnemu zjawisku możemy odczytać nie tylko skład otaczających nas przedmiotów ale też planet, na których nigdy nie byliśmy, możemy wykonywać badania tomografem komputerowym i rezonans magnetyczny. Dlaczego na obrazie z rezonansu magnetycznego część tkanki zrakowaciała wygląda inaczej od zdrowej? Chora tkanka emituje inne rodzaj promieniowania niż zdrowa, a czarna plama to nic innego jak obraz (spektrum) tego promieniowania. Ale jeśli zrakowaciała tkanka emituje to i również zgodnie z fizyką kwantową absorbuje. I tu pojawia się nowa niematerialna możliwość przywracania równowagi w chorych komórkach poprzez aktywowanie funkcji w komórkach za pomocą, np. pola elektromagnetycznego o określonej częstotliwości, które zmieniając kształt białek (receptorów i kanałów) w błonie komórkowej aktywuje lub wychamowuje poszczególne jej funkcje. Medycyna konwencjonalna skupiła sie głównie na przywracaniu równowagi w komórkach za pomocą cząstek materialnych co jest częścią przemysłu farmaceutycznego pomimo, iż w medycznej literaturze naukowej na przestrzeni 50 lat systematycznie pojawiały się artykuły o wpływie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe. Oto tytuły niektórych z nich:

1. „Wpływ pola elektromagnetycznego na syntezę DNA” – pewne pola elektromagnetyczne włączają syntezę DNA podczas, gdy inne ją wyłączają.
2. „Pulsujące pola elektromagnetyczne wywołują transkrypcje komórkową” – to oznacza syntezę RNA, więc są częstotliwości elektromagnetyczne włączające i wyłączające syntezę RNA.
3. „Wystawianie komórek gruczołu ślinowego na pola elektromagnetyczne niskiej częstotliwości modyfikuje syntezę polipeptydów (białek)”.
Stąd nasuwa się wniosek, że pole elektromagnetyczne o określonej częstotliwości może wpływać na syntezę DNA, RNA oraz innych białek. To oznacza, że może ono wpływać na zarządzanie wszystkimi funkcjami w komórkach. DNA i RNA to przecież nic innego jak nasze geny. Czy to oznacza, że jeśli nasi przodkowie chorowali na raka, byli otyli, mieli schizofrenię to my też musimy przez to przejść? Niekoniecznie! – wiele zależy od otoczenia. Jesteśmy narażeni na promieniowanie o wysokich częstotliwościach pochodzące od urządzeń elektrycznych, komputerów, telewizorów, mikrofalówek, anten nadawczych, słabnące pole elektromagnetyczne Ziemi, promieniowanie słoneczne, działanie podziemnych cieków wodnych, spalin, toksyn, środków „ochrony” roślin, stresu, oraz mając świadomość, że nie mamy możliwości od tego uciec potrzebujemy ochrony naszego organizmu. Optymalne napięcie większości zdrowych komórek w organiźmie to zakres 70-90 miliwoltów. Komórki nowotworowe, np. istnieją prawie wyłącznie w zakresie 15 – 20 miliwoltów. Rozwiązanie kryje się właśnie w subtelnie oddziaływujących na ludzki organizm biopolach. Otaczanie się nimi jest najlepszą ochroną i stymulacją dla organizmów żywych.

Ciekawym rozwiązaniem jest odzież Bioexpand, która otaczając ciało człowieka sprawia, że znajduje się on w przyjaznym dla siebie biopolu, które pełni funkcje zarówno stymulacyjne jak i ochronne.

http://polskatoty.pl/blog/2012/07/20/bioexpand-%E2%80%93-ubranie-biomagnetyczne-ktore-chroni-i-dziala-jak-biozasilacz/