Społeczeństwo się starzeje, ale dzięki temu młodzi będą mogli dobrze zarobić – Gazeta Prawna

200 – 300 tysięcy nowych miejsc pracy może powstać w ciągu 5 lat, jeśli pojawi się bon opiekuńczy. Tak skutki ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym wprowadzającej bon oszacował Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Potwierdza to raport OECD, z którego wynika, że branża usług opiekuńczych ma być jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w Europie.

Projekt ustawy przygotowywany przez parlamentarzystów i specjalistów z organizacji pozarządowych ma trafić do Sejmu w czerwcu. Zmiana prawa spowoduje nawet 5-krotny wzrost liczby placówek, które zajmują się opieką nad ludźmi starszymi. Impulsem uaktywniającym branżę ma być bon opiekuńczy o wartości 800 – 1200 zł, którym można będzie płacić w domach opieki i w firmach świadczących usługi opiekuńczo-medyczne. Mają go otrzymać osoby, u których komisja stwierdzi niezdolność do samodzielnego funkcjonowania.

Czytaj więcej >> Społeczeństwo się starzeje, ale dzięki temu młodzi będą mogli dobrze zarobić – Praca i kariera – Gazeta Prawna – partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.