Polska tworzy budżetową koalicję w regionie – ekonomia24.pl

Nasz kraj oraz Czechy, Węgry, Słowacja i Słowenia zaczynają mówić jednym głosem w sprawie przyszłości unijnej polityki spójności. Współpraca może objąć większość nowych i biedniejszych państw Unii Europejskiej. Sprzeciwiają się one redukcji budżetu po 2013 roku

Na nieformalnym spotkaniu ministrów rozwoju regionalnego w Pradze Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i Słowenia przyjęły wspólną deklarację co do zasad wydawania pieniędzy z unijnej polityki spójności po 2013 r. Kraje zgodziły się, że musi ona pozostać silną polityką Unii stymulującą wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Nie chcą, by budżet na nią znacząco zmalał.

Czytaj więcej >> Polska tworzy budżetową koalicję w regionie | ekonomia24.pl.