Nowe zasady składania skarg na działania sądu – rp.pl

Jeszcze dziś można kwestionować wszystko: wyrok, dowody, stronniczość sądu czy np. zbyt długie przerwy między rozprawami. Wolno też kierować swoje uwagi zarówno do ministra sprawiedliwości, jak i prezesów sądów i Krajowej Rady Sądownictwa. Już 28 marca się to zmieni. Skarga będzie miała szansę na rozpatrzenie tylko wówczas, gdy dotyczyć będzie funkcjonowania sądu, a nie jego działalności orzeczniczej.

Czytaj więcej >> Nowe zasady składania skarg na działania sądu | rp.pl.