[Zwolnienie podmiotowe VAT – komu przysługuje – rp.pl]