Unia dwóch prędkości bezrobocia – Gazeta Prawna

Holendrzy pracują na umowach śmieciowych i są w trójce państw o najniższym bezrobociu. Hiszpania walczy z wysokim bezrobociem, sięgając po dekrety, Francja podwyższa VAT, a w zamian zmniejsza składki. Eksport napędza Niemcy. 

Bezrobocie podzieliło Unię Europejską na odnoszącą sukces Północ i pogrążające się w marazmie Południe. Przyczyną są dotkliwe programy oszczędnościowe, które muszą wdrażać kraje południa Europy albo w ramach umów z UE i MFW, albo w obawie, że inaczej stracą zaufanie rynków finansowych.

Umowy śmieciowe nakręcają Północ.  – To zachęca pracodawców do zatrudnienia pracowników, bo wiedzą, że w razie pogorszenia koniunktury łatwo im będzie zmniejszyć załogę. Jednak na początek poluzowanie regulacji służy bardziej zwolnieniom niż naborowi – mówi „DGP” Incerti.

Czytaj więcej >> Unia dwóch prędkości bezrobocia – Biznes i prawo gospodarcze – Gazeta Prawna – Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.