Ubezpieczyciele pojazdów manipulują kwotami i zwodzą kierowców – DziennikZachodni.pl

Gruba księga absurdów powstałaby po spisaniu skarg, jakie na ubezpieczycieli piszą kierowcy. 

Posiadacze polis skarżą się: – na odmowę uznania roszczenia o odszkodowanie lub świadczenie, – odmowę uznania części świadczenia, – opieszałe prowadzenie postępowań likwidacyjnych, – odmowę lub utrudnienia w udostępnieniu akt szkody, – niedostateczne informowanie o wymaganych dokumentach. Zaniżają wartość pojazdu, a zawyżają wartość wraku. Podobnie jak w latach minionych, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych konsumenci zgłaszali również uwagi do sposobu likwidacji szkody, m.in. z powodu nieuprawnionego kwalifikowania jej jako szkody całkowitej. Wskazywali, że często ubezpieczyciele zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku czy pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę.

Czytaj więcej >> Ubezpieczyciele pojazdów manipulują kwotami i zwodzą kierowców – DziennikZachodni.pl.