Sfora.biz – Zobacz, jak obłowili się polscy bankowcy

Miliardy zysku mimo kryzysu. „Zysk netto sektora bankowego po jedenastu miesiącach 2011 roku wyniósł 14,5 mld zł „- informuje tvp.info.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że to o 38 proc. więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. Z kolei wynik na działalności bankowej od stycznia do listopada 2011 roku był o 7 proc. wyższy i wyniósł 51,9 mld zł.

Zyski z odsetek były o 13 proc. wyższe, a z prowizji o 1 proc. wyższe. „Koszty działania banków wzrosły o 5 proc. do 24,2 mld zł” – dodaje portal.

Czytaj więcej >> Sfora.biz – Zobacz, jak obłowili się polscy bankowcy – Gospodarka.