Nieprzyjęcie mandatu się nie opłaca – Gazeta Prawna

Uchylenie się od podpisania mandatu wystawionego przez policjanta oznacza skierowanie sprawy do sądu. A postępowanie sądowe generuje koszty, które w razie skazania kierowca musi pokryć z własnej kieszeni.

Czytaj więcej >> Nieprzyjęcie mandatu się nie opłaca – Prawo i wymiar sprawiedliwości – Gazeta Prawna – Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.