NFZ: po przerwania protestu pieczątkowego anulowanie kar – rp.pl

Prezes NFZ zapowiedział, że wyda komunikat w sprawie zawieszenia kar dla lekarzy za niewłaściwe wypisywanie recept, ale dopiero po przerwaniu protestu pieczątkowego

Rzecznik NFZ Andrzej Troszyński podkreślił, że zgodnie z porozumieniem zawartym w środę pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a lekarzami warunkiem wydania komunikatu jest zawieszenie protestu pieczątkowego.

Tymczasem Porozumienie Zielonogórskie i OZZL zapowiadają, że bez wprowadzenia zmian nie przerwą protestu. Chcą wykreślenia z ustawy refundacyjnej jednego artykułu, który dotyczy karania lekarzy za niewłaściwe wypisanie recepty. Domagają się zniesienia obowiązku wypisywania na receptach poziomu odpłatności pacjenta za leki.

Czytaj więcej >> NFZ: po przerwania protestu pieczątkowego anulowanie kar | rp.pl.