Lekarze mają dość. Protest na wielką skalę – WP.PL

Według Porozumienia Zielonogórskiego pieczątki: „Refundacja do decyzji NFZ” stawia na receptach 75% lekarzy, a protest popierają Okręgowe Rady Lekarskie. Mimo gróźb premiera, do protestu przystępują lekarze z całego kraju. Tusk kilka dni temu powiedział, że lekarze, którzy będą zachowywali się niegodnie, i którzy będą utrudniali pacjentom życie, będą podlegali konsekwencjom. NFZ wydał już specjalny komunikat w sprawie protestu i zapewnia, że umieszczenie na recepcie pieczątki „Refundacja do decyzji NFZ” nie powoduje utraty ważności recepty.

Czytaj więcej >> Lekarze mają dość. Protest na wielką skalę – Wiadomości – WP.PL.