Jedna trzecia Polski to strefa biedy pozbawiona zatrudnienia – Gazeta Prawna

Tylko 16 proc. bezrobotnych dostaje zasiłki z urzędów pracy. W starych krajach UE pobiera je 80 proc. osób bez zajęcia.

W tym roku w 110 powiatach na 314, a więc na jednej trzeciej terytorium kraju, bezrobotni uprawnieni do zasiłków wypłacanych przez urzędy pracy będą otrzymywać je przez 12 miesięcy, a w pozostałych przez 6 miesięcy (z wyjątkami) – wynika z danych resortu pracy. Zgodnie z prawem zasiłek wypłacany jest przez rok tam, gdzie stopa bezrobocia była w końcu czerwca poprzedniego roku o ponad 50 proc. większa od średniej krajowej. Jednak mimo że bezrobotnych jest tam wielu, to świadczenia uzyskuje stosunkowo niewiele osób. Z danych GUS wynika, że np. w listopadzie ub.r. było ich w całym kraju tylko 305 tysięcy i stanowili zaledwie 15,9 proc. ogółu bezrobotnych. Były lata lepsze pod tym względem, ale i wtedy zasiłki otrzymywała wąska grupa osób bez pracy.

Czytaj więcej >> Jedna trzecia Polski to strefa biedy pozbawiona zatrudnienia – Praca i kariera – Gazeta Prawna – partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.