Dług nie powinien przekroczyć 55 proc. PKB – rp.pl

W 2011 roku zadłużenie wzrosło wobec 2010 roku, ale nie przekroczyło 54 proc. PKB. Byłoby wyższe, gdyby nie interwencje na rynku walutowym i odkup bonów

Dług publiczny w relacji do PKB nie przekroczył zatem tzw. II progu ostrożnościowego.  Gdyby tak się stało, konieczne byłyby dalsze oszczędności budżetowe i doszłoby do podwyżki VAT o 1 pkt proc.

Czytaj więcej >> Dług nie powinien przekroczyć 55 proc. PKB | rp.pl.