[18 mld dolarów za skażenie w Amazonii – Forsal.pl]