[Zły stan techniczny budynku nie uzasadnia nakazania natychmiastowego opróżnienia jej z lokatorów – rp.pl]