Właściciel lokalu jest stroną w sprawach meldunkowych – orzekł NSA – rp.pl

Osoba mająca prawo do lokalu jest stroną w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowania i zameldowania w nim innej osoby.

Zameldowanie się mimo zastrzeżeń właściciela lub najemcy lokalu i uchylanie się od wymeldowania może naruszać jego prawa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie (sygnatura akt II OPS 1/11). Podjęta wczoraj uchwała wiąże organa administracji publicznej i sądy administracyjne.

Czytaj więcej >> Właściciel lokalu jest stroną w sprawach meldunkowych – orzekł NSA | rp.pl.