W gimnazjach wszystko idzie źle. Jest agresja i niski poziom nauczania – Gazeta Prawna

To najsłabsze ogniwo w łańcuchu polskiej edukacji. Problemem jest nie tylko rosnąca agresja uczniów, ale też to, że zamiast się uczyć nowych rzeczy, zapominają to, co już dawno powinni wiedzieć.

Kuratorzy przeprowadzający kontrole w ramach ewaluacji dostrzegli w gimnazjach nowy problem: niskiej efektywności edukacyjnej. Uczniowie uzyskują niższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym w porównaniu z tymi, które osiągnęli na teście szóstoklasisty.

Czytaj więcej >> W gimnazjach wszystko idzie źle. Jest agresja i niski poziom nauczania – Praca i ubezpieczenia – Gazeta Prawna – Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.