W 2012 roku wzrośnie liczba aut napędzanych autogazem – rp.pl

W 2011 roku na LPG przeszło prawie 200 tys. kierowców. Od ośmiu tygodni cena jest stała, choć inne paliwa drożeją. W 2012 roku będzie więcej aut na LPG w salonach dilerów.

We­dług mo­ni­to­ru­ją­cej ry­nek pa­liw fir­my BM Re­flex, jesz­cze przed świę­ta­mi bę­dzie dro­żeć ben­zy­na – do 5,60 zł za litr Eu­ro­su­per 95. A z po­cząt­kiem stycz­nia w re­zul­ta­cie pod­wyż­ki ak­cy­zy po­szy­bu­je na­wet o 20 gro­szy w gó­rę ce­na ole­ju na­pę­do­we­go. A to bę­dzie sprzy­jać wzro­sto­wi po­py­tu na LPG – twier­dzi Ur­szu­la Cie­ślak z BM Re­flex.

Czytaj więcej >> W 2012 roku wzrośnie liczba aut napędzanych autogazem | rp.pl.