Violetta Villas – wielki talent – w Usa kwitła w Polsce się zrujnowała

Violetta Villas – Ja Juz Taka Jestem […]

Violetta Villas – Ja Juz Taka Jestem

Violetta Villas obdarzona była sopranem spinto, ze zdolnością do wykonywania partii koloraturowych, mogącym osiągnąć brzmienie zarówno liryczne, jak i dramatyczne. Kwestia skali głosu Villas pozostaje nierozstrzygnięta. Najczęściej określana jest jako cztero-lub pięciooktawowa. Na video mierzącym jej skalę głosu na podstawie zapisów z różnych okresów Villas dysponuje skalą od C3 (c małego) do A7 (a czterokreślnego), czyli 4 oktawy, 4 tony i półton. Należy też pamiętać, że fizyczna możliwość emisji skrajnych tonów nie jest równoznaczna z faktyczną ich dyspozycją w każdych warunkach (zob. też tessitura). Rozszerzona skala głosu pozwalała jej naśpiewanie barytonem, tenorem, altem, mezzosopranem oraz sopranem, co stanowi ewenement głosowy w skali światowej, zarówno w muzyce popularnej, jak i operze. Dzięki możliwościom głosowym nazywana była „białym krukiem wokalistyki światowej”, a także „drugą Ymą Sumac,  przewyższającą – wg niektórych opiniodawców – możliwości peruwiańskiej śpiewaczki”. Villas w nagraniach demonstrowała swoją skalę wykonując wokalizy, często nawiązujące do opery, obejmujące wszystkie rejestry jej głosu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Violetta_Villas

 

Violetta Villas – Strangers in the night

 

Violetta Villas – Libiamo ne’ lieti calici

 

Habanera from Carmen, Violetta Villas

 

Violetta Villas – Po co szukać wiatru w polu

 

Violetta Villas Czika Helka

 

Malagueña, Violetta Villas

 

Partie operowe i operetkowe Violetty Villas

 

Violetta Villas – Granada

 

Violetta Villas – Przyjdzie na to czas (Opole 1964)

 

Diva Violetta Villas and her amazing voice! Pokaz możliwości jej niezwykłego głosu!

 

Violetta Villas i Michał Wiśniewski Tango dla Kowalskiej

 

„Wieczór z Wampirem” – VIOLETTA VILLAS 1/4

 

„Wieczór z Wampirem” – VIOLETTA VILLAS 2/4

 

„Wieczór z Wampirem” – VIOLETTA VILLAS 3/4

 

„Wieczór z Wampirem” – VIOLETTA VILLAS 4/4