Unia podzieli Europę. Teraz pieniądze będą brać bogaci – Dziennik.pl

Możemy stracić miliardy euro dotacji na rozbudowę sieci dróg i kolei. Nowe zasady przyznawania środków sprawią, że w kolejce po pieniądze pierwsze ustawią się zamożniejsze kraje UE, głównie te zagrożone kryzysem.

Czytaj więcej >> Unia podzieli Europę. Teraz pieniądze będą brać bogaci – Gospodarka, finanse, budżet w Dziennik.pl – Dziennik.pl.