Przestępstwa internetowe wobec dzieci: można ścigać, karać i pozywać – rp.pl

Ponad połowa polskich dzieci co najmniej raz otrzymała nieprzyzwoite zdjęcie od obcej osoby, była zastraszana lub padła ofiarą cyberprzestępstwa, jak internetowe uwodzenie czy włamanie do komputera.

Czytaj więcej >> Przestępstwa internetowe wobec dzieci: można ścigać, karać i pozywać | rp.pl.