[Proporcjonalny przepadek korzyści majątkowej dla współsprawców przestępstwa – rp.pl]