Proporcjonalny przepadek korzyści majątkowej dla współsprawców przestępstwa – rp.pl

Przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartości orzeka się wobec współsprawców przestępstwa w częściach, jakie im przypadły

Tak postanowił Sąd Najwyższy (sygnatura akt I KZP 16/11).

Czytaj więcej >> Proporcjonalny przepadek korzyści majątkowej dla współsprawców przestępstwa | rp.pl.