Pomysł na własny biznes – agencja nieruchomości

Działalność w branży nieruchomości to niezmiennie opłacalny interes. Pierwsze zyski mogą pojawić się już po kilku miesiącach działalności. Przez ten czas należy wypełnić swoją bazę atrakcyjnymi ofertami. Aby do tego czasu nie zabrakło Ci pieniędzy na prowadzenie działalności warto sporządzić biznesplan, którego celem jest analiza opłacalności przedsięwzięcia w pewnym przedziale czasu.  Należy jednak pamiętać, ze tego rodzaju planowanie jest jedynie złożeniem, którego trafność zależy od wielu czynników, czasami trudnych do przewidzenia.  

Doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej a przede wszystkim znajomość rynku nieruchomości i procedur obowiązujących przy obrocie nimi są niezbędnymi elementami potrzebnymi do sukcesu w tej branży. Najczęściej popełnianym błędem przez nowicjuszy jest przyjmowanie nieruchomości po cenach daleko odbiegających od stawek na rynku. Dużym problemem jest też windykacja należności gdyż klienci często wykorzystują wszelkie możliwe luki aby nie zapłacić za usługę pośrednictwa.

Jeśli sporządzasz biznesplan tylko dla własnej orientacji to może on być zrobiony w bardzo luźnej formie. Jeśli jednak robisz analizę po to, aby przedstawić ją w banku lub jakiejś instytucji to należy uprzednio zorientować się jak forma jest wymagana. Być może w grę będzie wchodził specjalny formularz. Taki biznesplan powinien być napisany prosto, przejrzyście i zwięźle. Wszystko powinno być ze sobą powiązane i logiczne. Warto poddać go krytycznej ocenie doświadczonego przedsiębiorcy, któremu nie obce są np. arkana współpracy z księgową czy uciążliwe obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.

Ogromne znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia ma również lokalizacja biura, dostępność kredytów, konkurencja oraz zdolności interpersonalne świeżo upieczonego przedsiębiorcy.

Przykładowy biznesplan

Firma świadczyć ma następujące usługi:

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Doradztwo dla klientów chcących samodzielnie sprzedać nieruchomość.

Oto przykładowe zestawienie kosztów, przy założeniu, ze wynagrodzeniem jedynego zatrudnionego agenta będzie ustalona prowizja od obrotu. Przedsiębiorca dysponuje samochodem i pół roku wcześniej zdobył licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Planowane koszty początkowe: meble biurowe 4000 zł, komputer i aparat fotograficzny: 3000 zł, adaptacja lokalu: 5000 zł, materiały reklamowe: 2000 zł, reklama wizualna: 3000 zł, strona internetowa: 3000 zł, program komputerowy 2000 zł. Razem: 22.000

Koszty miesięczne: Internet: 80 zł, telefon: 200 zł, księgowa: 250 zł, ZUS: 700 zł, pozycjonowanie strony internetowej: 200 zł, eksport na portale: 600 zł, reklama w gazetach: 1000 zł, czynsz za lokal: 2000 zł, benzyna: 500 zł, inne opłaty: 200 zł. Razem: 5830 zł.

Aby zarobić prawie sześć tysięcy złotych na utrzymanie biura, trzeba pośredniczyć przy co najmniej jednej transakcji w miesiącu. Jednak zanim za jej pośrednictwem sprzedane zostanie pierwsze mieszkanie, będzie konieczne pozyskanie ofert do bazy. Może to zająć pół roku. Do tego czasu koszty działalności wyniosą ok 35 000 zł.

Analiza SWOT
Silne strony: własna licencja, ukierunkowanie na zagospodarowanie niszy rynkowej, znajomość lokalnego rynku prestiżowych nieruchomości,

Słabe strony: brak doświadczenia i  praktycznej znajomości procedur obsługi klienta w biurze – pośredniczka popełni zapewne wiele kosztownych błędów, wysokie koszty działalności, konieczność budowania bazy ofert od początku - silna i bardziej doświadczona konkurencja.

Po kilku latach utrzymania się na rynku napływ klientów może się znacznie zwiększyć, gdyż klienci chętnie korzystają z renomowanych agencji, które posiadają w swojej bazie wiele ofert. To nie znaczy, że mała agencja nie ma szans na powodzenie – swoją obecność w internecie będzie mogła zaznaczyć na wielu serwisach internetowych a klienci przede wszystkim zwracają uwagę na właściwości nieruchomości.