Polska dołoży miliardy euro na ratowanie Eurolandu? – Money.pl

Decyzja o ściślejszej integracji gospodarczej w ramach wybranej grupy państw i zagwarantowanie 200 miliardów euro pożyczki dla bankrutów w Eurolandzie. Takimi decyzjami zakończył się szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. To miało być spotkanie przywracające zaufanie do strefy euro, pogrążonej w kryzysie. Premier Donald Tusk poparł te pomysły. Wielka Brytania je odrzuciła. Szef PE Jerzy Buzek – mamy 26 krajów wobec jednego.

Ujawniono też, że banki centralne państw Eurolandu oraz innych krajów Unii mają wzmocnić Międzynarodowy Fundusz Walutowy kwotą do 200 miliardów euro, by wspierał zadłużone gospodarski strefy. Donald Tusk powiedział, że Narodowy Bank Polski jest gotowy do tego projektu się przyłączyć. Jego zdaniem wykorzystanie banków centralnych nie obciążyłoby zbytnio budżetów krajów strefy euro, czego szczególnie pilnują rządy tych państw. Mówi się, że przetransferowanych może być prawie 150 miliardów euro, dodatkowe 50 miliardów euro ma pochodzić od państw spoza Eurolandu, ale niekoniecznie z Unii.

Czytaj więcej >> Polska dołoży miliardy euro na ratowanie Eurolandu?.