Podatek od spadków i darowizn 2011: 9637 zł przekażesz dziecku bez podatku – Forsal.pl

Nabycie nieodpłatnie prawa majątkowego, wartości pieniężnych, ruchomości oraz nieruchomości w drodze otrzymania przedmiotu w spadku lub jako darowizny wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn. Wysokość obciążenia uzależniona jest przede wszystkim od wartości majątku i stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa istniejącego między stronami.

Warto pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach prawo podatkowe przewiduje możliwość skorzystania z różnego rodzaju zwolnień oraz ulg. Jednakże, aby uniknąć obciążenia podatkowego, podatnik musi spełniać określone warunki.

Czytaj więcej >> Podatek od spadków i darowizn 2011: 9637 zł przekażesz dziecku bez podatku | Forsal.pl – Giełda, Waluty, Finanse.