[Paryż i Berlin rozmontowują CIT-em unijny szczyt – Forsal.pl]