NIK o Orlikach – Najwyższa Izba Kontroli

Dzielenie zamówienia w celu uniknięcia przetargu oraz posługiwanie się projektem bez nabycia autorskich praw majątkowych – to zarzuty NIK w stosunku do Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku budową boisk „Orlik”.

Czytaj więcej >> NIK o Orlikach – Najwyższa Izba Kontroli.