NBP wpłaci do budżetu w 2012 r. ponad 8 mld zł? – rp.pl

Projekt przewiduje, że deficyt w przyszłym roku nie przekroczy 35 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich ustalono w wysokości 4,5 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych ma nie przekroczyć 3 proc. PKB. Wydatki budżetu państwa mają wynieść nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł. Dochody podatkowe mają być wyższe o 7 proc. niż zaplanowano na 2011 r. i wyniosą 264,8 mld zł. Projekt przewiduje zamrożenie płac w państwowej sferze budżetowej i waloryzację od marca 2012 r. świadczeń emerytalno-rentowych o 4,8 proc. We wrześniu 2012 r. podwyżkę w wysokości 3,8 proc. dostaną nauczyciele. Rząd założył, przyjmując projekt, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., inflacja 2,8 proc., a bezrobocie na koniec 2012 r. sięgnie 12,3 proc. Sejm ma uchwalić ustawę 27 stycznia 2012 r., a najpóźniej 6 marca ma ona trafić do prezydenta.

Czytaj więcej >> NBP wpłaci do budżetu w 2012 r. ponad 8 mld zł? | rp.pl.