Najbardziej atrakcyjny region Polski – rp.pl

Regionem o największe atrakcyjności inwestycyjnej jest Śląsk, o najmniejszej – Podlasie – wynika z tegorocznej edycji rankingu Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową.

Miejsce woj. śląskiego nie jest żadnym zaskoczeniem. Od lat jest on liderem z dużą przewagą nad innymi. Śląsk wygrywa m.in. dlatego, że inwestor, który rozpoczyna tam działalność ma pod ręką ogromne zasoby rynku pracy – zarówno jeśli chodzi o doświadczonych pracowników przemysłu, specjalistów czy absolwentów uczelni wyższych. Mocną stroną Śląska jest także „dostępność” transportowa – gęsta sieć drogowa, bliskość zachodniej granicy czy rozwój lotniczych przewozów pasażerskich.

Czytaj więcej >> Najbardziej atrakcyjny region Polski | rp.pl.