[Krugman: To nie długi, ale nadmierne oszczędności doprowadizły do kryzyu w strefie euro – Forsal.pl]