Jakie dokumenty należy zgromadzić, aby skorzystać z ulg w PIT za 2011 rok – PIT – Gazeta Prawna

Opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.Warto już teraz zgromadzić dokumenty, które będą poświadczały prawo do odliczeń.

Czy podatnik powinien posiadać orzeczenie o stwierdzonej niepełnosprawności, czy stacja krwiodawstwa musi wydać zaświadczenie o oddanej krwi, czy przekazane darowizny trzeba udowodnić odpowiednimi dokumentami, składki ubezpieczeniowe, ulga rehabilitacyjna, kluczowe dokumenty, wydatki internetowe, ulga prorodzinna…

Czytaj więcej >> Jakie dokumenty należy zgromadzić, aby skorzystać z ulg w PIT za 2011 rok – PIT – rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty – Gazeta Prawna – partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.