Historia zaplanowanej nieprzydatności – podaj dalej ku przestrodze!

Jest to film o planowanym postarzaniu produktów, […]

Jest to film o planowanym postarzaniu produktów, który ujawnia jak sztucznie napędzano obrót niektórymi dobrami konsumpcyjnymi.  Ten film może być odpowiedzią na to, dlaczego wielu ludzi nie stać na zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb.  Ktoś może jednak powiedzieć, że jeżeli nie stosowano by planowanego postarzania produktu, to nie byłoby obrotu i wzrost gospodarczy by był znacznie słabszy. Otóż wręcz przeciwnie. Planowane postarzanie produktu jest dobre dla dużych koncernów i prowadzi do skupiania się kapitału w rękach tych koncernów a nie do jego obrotu. Ludzi nie stać na spełnianie potrzeb wyższego rzędu gdyż pewne rzeczy muszą kupować częściej niż powinni. Obrót towarami lepszej jakości lokalnych producentów przy tak nieuczciwej konkurencji koncernów wyhamowuje.  W rzeczywistości planowane postarzanie produktu stosowane przez globalne korporacje doprowadza do zahamowania produkcji i obrotów w handlu na poziomie przedsiębiorstw lokalnych (krajowych bądź też regionalnych) oraz sprawia, że ludzie musząc ciągle kupować pewne artykuły nie mają pieniędzy na zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb. Przyczynia się również do ogromnego zaśmiecenia środowiska.