Fiskus utrudnia darowizny rodzinne – Gazeta Prawna

Jeśli jeden z rodziców przekazuje darowiznę dziecku, urzędnicy żądają oświadczeń o wspólności majątkowej – mówi Mateusz Latkowski, prawnik w Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci.

Czy urzędnicy fiskusa działają zgodnie z prawem?

Postępowanie takie jest całkowicie nieuzasadnione. Przede wszystkim możliwe na gruncie prawa rodzinnego jest dokonanie darowizny przez jednego z małżonków z majątku wspólnego obojga małżonków. Artykuł 37 par. 1 pkt 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje co prawda w takim przypadku konieczność wyrażenia zgody przez drugiego z małżonków, co jednak nie zmienia faktu, że czynności prawnej dokonuje tylko jeden z nich.

Jeżeli np. darowizny dokonuje dziadek na rzecz wnuka (a zatem wstępny na rzecz zstępnego), pozostający w związku małżeńskim i wspólności majątkowej z osobą niebędącą wstępną dla tego wnuka, przyjęcie stanowiska urzędów skarbowych mogłoby oznaczać konieczność opodatkowania darowizny w części przypisanej drugiemu z małżonków.

Czytaj więcej >> Fiskus utrudnia darowizny rodzinne – Podatki i rachunkowość – Gazeta Prawna – Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.