Fiński rząd przeszkodzi w reanimacji strefy euro? – rp.pl

Finlandia nie chce poprzeć ustaleń szczytu UE z 9 grudnia, że w nagłych przypadkach konieczności użycia funduszy z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (ESM) potrzebna będzie większość kwalifikowana 85 proc. głosów. W przypadku Finlandii zgodę na postanowienia szczytu musiałby wydać parlament kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów.

Czytaj więcej >> Fiński rząd przeszkodzi w reanimacji strefy euro? | rp.pl.