Działka musi mieć dostęp do drogi publicznej – wyrok SN – rp.pl

Nawet jeśli grunt leży w parku narodowym, musi mieć dostęp do drogi. Względy ochrony przyrody nie mogą wyłączać tego prawa właścicieli. Ustanowienie służebności nie oznacza, że możliwa jest zabudowa.

Wyznaczając granice parku narodowego w taki sposób, że w jego obrębie znalazły się nieruchomości osób prywatnych, władze powinny liczyć się z tym, że muszą mieć one dostęp do drogi publicznej. Jeśli więc dojazdu nie zapewnią władze parku narodowego, właściciel nieruchomości może żądać przed sądem cywilnym ustanowienia drogi koniecznej.

Czytaj więcej >> Działka musi mieć dostęp do drogi publicznej – wyrok SN | rp.pl.