[Dane urzędników państwowych źle chronione – rp.pl]