Banki mają rekordowe zyski, ale akcjonariusze nie dostaną dywidend – Forsal.pl

Nadzór finansowy ustalił surowe zasady regulujące wypłaty z zysku. Spełniają je tylko trzy banki.

Zyski banków za 2011 r. będą rekordowe. Wyniosą 15 mld zł. Ale inwestorzy, którzy liczyli na sowite dywidendy, muszą obejść się smakiem. KNF nie zabroniła bankom dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, ale zaleciła im, by decyzję o dywidendach podejmowały po sprawdzeniu, czy spełniają wyznaczone przez nadzór warunki. Jeśli choć jeden nie jest spełniony, bank musi zatrzymać zysk.

Czytaj więcej >> Banki mają rekordowe zyski, ale akcjonariusze nie dostaną dywidend | Forsal.pl – Giełda, Waluty, Finanse.