Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego systematycznie rośnie – Gazeta Prawna

 

Sytuacja finansowa samorządów nieznacznie się poprawiła, jednak w dalszym ciągu dochody podatkowe są na niskim poziomie. Z drugiej strony rośnie zadłużenie i w czerwcu tego roku wyniosło już 40,8 mld zł.

W ostatnim czasie zadłużenie samorządów budzi wiele kontrowersji. Dane dotyczące zadłużenia opublikowało niedawno Ministerstwo Finansów. Wynika z nich, że udział zobowiązań w planowanych dochodach ogółem samorządów po I półroczu wyniósł 24,7 proc. Wskaźnik zadłużenia jest więc daleki od poziomu 60 proc. Co więcej, jak stwierdza resort, w I półroczu 2010 r. pod względem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w relacji do planowanych dochodów ogółem na 2010 r. 61,4 proc. stanowiły jednostki o wskaźniku zadłużenia do 20 proc. Równocześnie zadłużenie w przedziale 50 – 60 proc. ma zaledwie 38 jednostek. Żaden samorząd nie przekroczył natomiast wskaźnika 60 proc., o którym mowa w ustawie o finansach publicznych. Zadłużenie w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosło jednak o 74,4 proc.

Czytaj więcej >> Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego systematycznie rośnie – Biznes i prawo gospodarcze – Gazeta Prawna – Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.