[Wycena gruntów rolnych wywłaszczanych pod drogę – interpretacja ministra infrastruktury – rp.pl]