Wycena gruntów rolnych wywłaszczanych pod drogę – interpretacja ministra infrastruktury – rp.pl

 

Zasady wyceny gruntów zabieranych pod drogi budzą wątpliwości prawne. Resort infrastruktury przygotował więc interpretację w tej sprawie. Na zmianie przepisów stracili głównie właściciele działek rolnych i leśnych. 

Prawie trzy miesiące temu zmieniły się zasady przygotowywania operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zabrane pod drogi. Teraz rzeczoznawca majątkowy, przygotowując wycenę, bierze pod  uwagę aktualne przeznaczenie nieruchomości. Jeśli więc jest to ziemia rolna, opiera się na jej rolnym charakterze.

Według rzeczoznawców art. 134 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami reguluje te kwestie inaczej. Przewiduje bowiem, że do ustalenia odszkodowania za nieruchomość zabraną pod uwagę bierze się jej wartość korzystniejszą dla wywłaszczanego. Jeżeli więc wycena przygotowana z uwzględnieniem dotychczasowego przeznaczenia działki jest niższa niż ustalona do celu, na który się wywłaszcza, to stosuje się tę drugą.

Czytaj więcej >> Wycena gruntów rolnych wywłaszczanych pod drogę – interpretacja ministra infrastruktury | rp.pl.